Archive for February, 2012

3eish w mal7 – GEN (25)

اضافة ابراهيم الثلاث غرباء
(تك 1:18-8)

3eish w mal7 – GEN (26)

الوعد باسحاق مرة أخرى و التشفع من اجل سدوم و عمورة
(تك 9:18-33)

3eish w mal7 – GEN (27)

لوط و الملاكان
(تك 1:19-11)

3eish w mal7 – GEN (28)

هلاك سدوم و عمورة
(تك 12:19-25)

3eish w mal7 – GEN (29)

امرأة لوط تصير عمود ملح / لوط و ابنتاه
(تك 26:19-38)

3eish w mal7 – GEN (30)

ابراهيم و ابيمالك
(تك 1:20-18)